22 januari 2022

Een nieuwe autoverzekering afsluiten met deze tips

5 min read

De autoverzekering is één van de belangrijkste verzekeringen welke er op de markt zijn terug te vinden. Dit is niet in het minst het gevolg van het feit dat deze verzekering over een wettelijk verplicht karakter beschikt. Elke eigenaar en bestuurder van een voertuig is dan ook bij wet verplicht om deze te laten verzekeren voordat deze daadwerkelijk in het verkeer te gebruiken. Dat lijkt op het eerste zicht misschien wat vervelend, want het brengt uiteraard de nodige kosten met zich mee, maar in de praktijk is dit echt zeer logisch. Het verplicht moeten afsluiten van een autoverzekering zorgt er namelijk voor dat u bij een mogelijks ongeval met schade altijd kunt rekenen op een indekking van de (financiële) schade. In ieder geval, gaat u ook een autoverzekering afsluiten en kunt u daarvoor nog wel wat interessante tips gebruiken? Hou dan absoluut rekening met de tips die u op deze pagina terug kunt vinden. 

  1. 1.) Hoeveel verzekeringspremie wilt u betalen?

Allereerst is het belangrijk om uzelf de vraag te stellen welke verzekeringspremie u wenst te betalen voor uw autoverzekering. Een nieuwe autoverzekering afsluiten gaat in de praktijk altijd gepaard met bepaalde kosten, maar u kunt het merendeel van deze kosten zelf sturen. In ieder geval is het op dit vlak van belang om rekening te houden met het feit dat er verschillende soorten autoverzekeringen bestaan. We maken wat dit betreft op de markt dan ook een onderscheid tussen de onderstaande drie opties: 

  1. De bij wet verplichte WA-verzekering; 
  2. De beperkt casco verzekering; 
  3. De full casco of all risk autoverzekering; 

Het prijsverschil tussen deze verschillende soorten autoverzekeringen kan behoorlijk zijn. Een WA-verzekering afsluiten is bijvoorbeeld mogelijk tegen een vrij scherpe prijs. Daar staat echter tegenover dat een full risk autoverzekering afsluiten weer heel wat meer kosten met zich meebrengt. In ieder geval, bedenk bij uzelf voordat u een autoverzekering kiest dus altijd welk budget u daarvoor voorhanden heeft. Zo voorkomt u dat u in geen tijd geconfronteerd wordt met financiële verrassingen als gevolg van uw autoverzekering. 

  1. 2.) Hou rekening met het verschil tussen een nieuwe en tweedehandse auto

Een autoverzekering afsluiten kan in de praktijk zowel gebeuren voor een nieuwe als voor een tweedehandse auto. Dat spreekt voor zich. Het is echter belangrijk om er rekening mee te houden dat er tussen het afsluiten van deze verschillende autoverzekeringen een niet onbelangrijk verschil bestaat. Neem nu bijvoorbeeld het feit of een all risk autoverzekering afsluiten tot de mogelijkheden behoort of niet. Wij gaan er als mensen vaak zomaar vanuit dat dit altijd mogelijk is. Dat is echter niet zo, integendeel. Specifiek voor een wat oudere tweedehandse auto geldt bijvoorbeeld dat een all risk autoverzekering afsluiten vaak niet tot de mogelijkheden behoort. Controleer dit dus altijd bij uw verzekeraar. 

Naast bovenstaande is het zo dat er kan worden vastgesteld dat een autoverzekering afsluiten voor een tweedehands voertuig in de praktijk doorgaans altijd een aanzienlijk lagere verzekeringspremie met zich meebrengt. Hoe komt dat? Zeer eenvoudig. Omdat bij dergelijke polissen de verzekerde waarde ook een behoorlijk stuk lager ligt in vergelijking met de waarde van een nieuwe auto. Het klopt dus inderdaad dat de premie voor uw autoverzekering afsluiten lager is gelegen, maar dat geldt ook voor de waarde die wordt verzekert. Vergis u dus niet. 

  1. 3.) Ook de specificaties van uw auto beïnvloeden de kostprijs

Bij een autoverzekering afsluiten wordt er in eerste instantie altijd gekeken naar de specificaties van het voertuig. Is een scherpe verzekeringspremie voor uw autoverzekering een absolute must? In dat geval is het altijd een goed idee om hier rekening mee te houden bij het aankopen van een nieuwe auto. Door grondig na te denken over de specificaties en deze zo beperkt mogelijk te houden zult u namelijk in de praktijk kunnen vaststellen dat een goedkope autoverzekering afsluiten eigenlijk vrij eenvoudig tot de mogelijkheden behoort. 

Het is een vaak gehoord misverstand dat enkel en alleen de specificaties van bijvoorbeeld de motor in uw auto bepalend zijn voor de kostprijs van de autoverzekering. Dat is niet juist. Ook andere factoren spelen immers een niet onbelangrijke rol. Denk hierbij bijvoorbeeld maar eens aan het feit of u heeft gekozen voor een coupé of voor een cabrio. In het laatste geval zullen de kosten voor uw autoverzekering afsluiten altijd aanzienlijk hoger zijn gelegen. Dit omdat het risico op aanzienlijke lichamelijke schade bij een ongeval met een cabrio (bij een open dak) uiteraard aanzienlijk hoger is gelegen dan bij een coupé het geval is.

  1. 4.) Welke rol speelt uw schadeverleden precies?

Zoals bovenstaande informatie reeds duidelijk heeft gemaakt zijn er meerdere factoren die mee in overweging worden genomen bij een autoverzekering afsluiten. Dit geldt niet alleen voor de waarde van de auto welke u wenst te laten verzekeren. Wat bovendien namelijk ook te denken van het schadeverleden van de bestuurder / eigenaar van het voertuig? Ook deze speelt altijd een niet onbelangrijke rol bij het bepalen van de verzekeringspremie welke voor een autoverzekering in rekening wordt gebracht. Dit is niet in het minst het geval omdat het schadeverleden ervoor zorgt dat het risicoprofiel van de (potentiële) verzekeringnemer de hoogte in gaat. Het mag dan ook duidelijk zijn, is een autoverzekering afsluiten tegen een zo laag mogelijke prijs voor u een absolute must? Dan zal een zo beperkt mogelijk schadeverleden eigenlijk altijd een absolute must zijn. 

  1. 5.) Vergelijk grondig het aanbod op de markt

De beste autoverzekering afsluiten tegen een zo laag mogelijk prijskaartje is in de praktijk eigenlijk uitsluitend mogelijk wanneer u zich een goed beeld heeft gevormd van het complete aanbod dat op de markt is terug te vinden. De verschillende autoverzekeringen welke u kunt afsluiten ten opzichte van elkaar vergelijken zorgt er dan ook in de praktijk voor dat u meteen kunt bepalen welk type autoverzekering voor u de meest interessante optie is. Hou er bovendien rekening mee dat het uitvoeren van zo’n vergelijking potentieel interessant kan zijn voor elk type van autoverzekering die wordt aangeboden. Dit geldt dus niet alleen maar voor de beperkt casco en all risk autoverzekeringen. Ook voor een WA autoverzekering afsluiten geldt namelijk dat de verzekeringspremie niet wettelijk is bepaald. Ook bij deze verzekering is het dan ook mogelijk dat de kostprijs aanzienlijke verschillen kan vertonen tussen de diverse verzekeringsmaatschappijen die er op de markt zijn terug te vinden. 
Vergelijk vandaag nog en sluit uw autoverzekering af bij DIKS Verzekeringen.